درباره ما

شرکت کامپیوتری نیلو رایانه جنوب از سال 1384 فعالیت خود را در زمینه ارائه سیستم های کنترل تردد پرسنل شامل سخت افزار و نرم افزارهای مربوطه شرکت علم و صنعت آغاز کرده است.